STICHTING TOEKOMSTLAND

 


STICHTING TOEKOMSTLAND  maakt theatervoorstellingen  en multidisciplinaire projecten en  installaties op locaties en in het theater, die (be)vragen hoe we ons in onze omgeving bewegen en  hoeverre die omgeving invloed heeft op mensen en andersom, zowel individueel als gezamenlijk. Welke macht kennen we daarin? En welke onmacht kan men ervaren in die (relatie tot de) omgeving?  Onze projecten raken vaak aan  spanningsvelden  tussen individuele belangen en ‘het gemeenschappelijke’ belang.  (als we  impliciete en expliciete afspraken maken over hoe ons samen en leven te organiseren  bestaan  hierin nog vele verschillende verwachtingen   over hoe het persoonlijke leven en hoe het gezamenlijk leven vorm te geven, die  naast of tegenover elkaar kunnen staan)  

Per project wordt er met andere verschillende kunstenaars uit verschillende disciplines samengewerkt.  

De directie  van Stichting Toekomstland bestaat uit regisseuse Anouke de Groot en zakelijk leidster en producent Pauline Otten.  Toekomstland werkt intensief samen  met dramaturg Arthur Kneepkens en regelmatig  met vormgeefster Calle de Hoog.
Het bestuur van de stichting bestaat uit Sabine Pater als penningmeester (heeft ervaring als dramaturg, zakelijk leider en creatief producer en werkt bij Oerol Festival) Ruud de Groot als voorzitter (is docent aan de University of Applied Sciences te Vlissingen, (departement management, economie en recht) en Anna van der Kruis is secretaris (theaterauteur)
Het doel van toekomstland is om ook te werken over grenzen heen, grenzen van disciplines, tussen landen, culturen en soms ook tussen spelers en publiek.  Toekomstland probeert zichzelf in beweging te brengen, door het werken met verschillende partners en streeft naar (ook letterlijke) grensoverschrijdende samenwerkingen. Bovendien willen we een podium bieden aan de verscheidenheid aan perspectieven; op organisatorisch, procesmatig en artistiek gebied.

 

U kunt hier de hoofdlijnen van ons beleidsplan 2018 en overige informatie over de stichting vinden:

Hoofdlijnen Beleidsplan 2018 – 

Jaarrekening 2017 Stichting Toekomstland

Stichting Toekomstland is een algemeen nut beogende  instelling.
(We zijn in het bezit van een culturele ANBI status sinds januari 2018) 

CONTACTGEGEVENS

Stichting Toekomstland

Willem Passtoorsstraat 24

1073HX Amsterdam

KVK 65824377

BTW NR: 856275311B01

Toekomstland@gmail.com