ABOUT TOEKOMSTLAND

STICHTING TOEKOMSTLAND  maakt theatervoorstellingen  en multidisciplinaire projecten en  installaties op locaties en in het theater, die (be)vragen hoe we ons in onze omgeving bewegen en  hoeverre die omgeving invloed heeft op mensen en andersom, zowel individueel als gezamenlijk. Welke macht kennen we daarin? En welke onmacht kan men ervaren in die (relatie tot de) omgeving?  Onze projecten raken vaak aan  spanningsvelden  tussen individuele belangen en ‘het gemeenschappelijke’ belang.  (als we  impliciete en expliciete afspraken maken over hoe ons samen en leven te organiseren  bestaan  hierin nog vele verschillende verwachtingen   over hoe het persoonlijke leven en hoe het gezamenlijk leven vorm te geven, die  naast of tegenover elkaar kunnen staan)  

Per project wordt er met andere verschillende kunstenaars uit verschillende disciplines samengewerkt.

Anouke de Groot is regisseur. Ze studeerde filosofie en theaterwetenschappen, volgde een vooropleiding dans en was ze gasstudent bij de mimeopleiding.  In 2009 studeerde ze af aan de Regieopleiding  in Amsterdam. Ze regisseerde onder meer de voorstellingen ProjectB, LabyrintRumoer, Binnen regent het niet (in samenwerking met Cornelia Hanselmann), en  Grijs gedraaid.  Ze maakte voorstellingen bij o.a. Over het IJ Festival,  Theater Tuchlaube, Frascati, Generale Oost en Bonte Hond. Sinds 2012 is zij ook verbonden aan de Theaterstraat in Amsterdam. Haar werk was te zien in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg,  Oostenrijk en Zwitserland
Pauline Otten is zakelijk leider van Stichting Toekomstland.  Ze studeerde Algemene Cultuurwetenschappen en vervolgens volgde ze de Opleiding Productie Podiumkunsten aan de Theaterschool in Amsterdam. Sinds het behalen van haar diploma doet zij producties op projectmatige basis, zoals in 2017 bij Frascati en de AHK.  In februari 2017 heeft zij de zakelijke leiding op zich genomen van Stichting Toekomstland. Ook is zij van sommige producties van Stichting Toekomstland de productieleider.
 

Francesca met dozen

 Credo
Als ik om me heen kijk zie ik mensen met verschillende lichamen. Ik zie impulsieve lichamen, politieke lichamen. destructieve lichamen, verkrampte lichamen, instinctieve lichamen, moedige lichamen, Lichamen die zich in een omgeving bewegen. Of, beter gezegd, ik zie mensen die lichamelijk in de wereld staan. En die zich in die wereld bewegen.Ons in de wereld bewegen is persoonlijk en politiek, door de richtingen waarin we opgaan en onze motivaties.Daarbij vraag ik me af: Hoe zetten we onszelf in beweging in onze omgeving? Hoe zetten we anderen in beweging? Hoe worden we in beweging gezet? Bewust en onbewust.Welke spanning ontstaan daardoor? En welke spanningen bestaan er tussen  persoonlijke en het publieke verlangen?  Ik wil graag zien en laten zien hoe we (kunnen) bewegen, ik wil kijken naar onze beweeglijkheid, naar de mogelijkheden van onze bewegingen. En naar de mogelijke betekenis hiervan. Naar instinctieve bewegingen, naar individule en publieke bewegingen. Naar emotionele bewegingen, naar morele bewegingen.  Naar extreme bewegingen. En sommige van deze bewegingen uitlichten, bevragen of betwijfelen. Door ze uit te rekken of op te rekken of uit evenwicht te brengen, het natuurlijke ervan onnatuurlijk en andersom laten zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s